Til hovedinnhold

AÁBC-sánit

AÁBC-sánit er en app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord.

Appikon en gutt
  1. Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Ord- og begrepsopplæring
  2. Systemkrav: iOS
  3. Utvikler: Statped. Prosjektgruppe: Åsta Joma Granefjell, Solvår Knutsen Turi, Tor Persen og Kirsten Wirkola. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii.

APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.De kan alene eller sammen med andre barn prøve seg frem og lære å lytte til samiske lyder og ord.

AÁBC har tre nivå der eleven skal øve på å lese ord.
På nivå 1 får eleven se et bilde, høre ordet og skal så velge det riktige ordet av de tre ordene som vises på skjermen.

På nivå 2 får eleven se et ord som han skal lese, deretter kan han trykke på spørsmålstegnet som vises på skjermen for å sjekke om ordet var rett. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

På nivå 3 ser eleven et ord og tre bilder. Han skal velge det bildet som passer til ordet. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

Skjermdump app