Til hovedinnhold

Begrepslæring – Veileder om strukturert begrepslæring for barn og elever (samisk)

I veilederen forklares det hvordan du kan arbeide systematisk med begrepslæring, både i barnehagen og skolen.

Loga Doabaoahppama birra davvisámegillii.
Lågå Buojkuldakoahppama birra julevsábmáj.
Lohkh Daajehtselïeremen bïjre åarjelsaemien gïelesne.

Første del av veilederen kommer med teoretisk bakgrunn om språk og begreper. Deretter følger andre del med presentasjon om Språkverkstedet. For å måle effekten av læring, trenger en informasjon om hva eleven kunne før Språkverkstedet startet og hva eleven kan etter at det er avsluttet. I tredje del følger derfor kartleggingsskjema og veiledning til denne.