Til hovedinnhold

Samisk tastatur for smarttelefoner

Hverdagen vil bli enklere for den samiske befolkningen som nå kan få tastatur for både iOS og Android smarttelefoner.

  1. Kategori: Språk/tale, Apper/programvare, Nordsamisk

- Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper særlig ungdom tar i bruk det nye tastaturet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samiske språk inneholder mange spesialtegn. For å skrive samisk på smarttelefoner kunne man finne de ulike tegnene ved å bytte mellom flere ulike språktastaturer for å skrive én tekst. Dette er svært tungvint.

Tastaturet støtter alle de samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg kan tastaturet brukes av skoltesamiske, pitesamiske og enaresamiske brukere. Tastaturet lanseres som en gratis app.

- Smarttelefonen blir stadig viktigere for oss både privat og på jobben. Med samisk tastatur blir det enklere å kommunisere på samisk. Dette er bra for den enkelte og for utviklingen av de samiske språkene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Det er språkteknologisenteret Divvun ved Universitet i Tromsø som står bak tastaturet. Senter for samisk språkteknologi har bidratt i utviklingsarbeidet. Tastaturet kan også benyttes av andre minoritetsspråk.

Divvun gjør et svært viktig arbeid for å utvikle teknologiske løsninger for de samiske språkene, sier Sanner.

Bakgrunn

Divvun utvikler språkverktøy som elektronisk stavekontroll, korrekturverktøy og ulike programvarer for de samiske språkene. I løpet av kort tid lanserer Divvun en løsning for talesyntese på nordsamisk, som gjør det mulig å få lest opp samisk tekst fra nettsider. Divvun-prosjektet ble etablert i 2004 og samarbeider nært med Senter for samisk språkteknologi ved UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og eies av Sametinget og departementet.