Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

Vi gjør oppmerksom på at noen av oppgavene er faglig og språklig utdaterte og denne ressursen for tiden er under faglig vurdering av de fagansatte på afasiområdet.

Krukke med dekor
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Utgiver: Statped

”Sareptas afasikrukke” er navnet på en nettbasert oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen).

Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs.

Ca. 30 afasilogopeder har gjennom mange år har utvekslet tips og oppgaver til bruk i afasiundervisningen.

I 2007 kom den første utgivelsen Sareptas afasikrukke 1, som inneholder en del av det stoffet som hadde kommet inn: tekster med ulik vanskegrad, utfyllingsoppgaver, matcheoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, kryssord, sudoku og metodiske tips. Målet er at også andre logopeder kan dra nytte av bidragene i Sareptas afasikrukke”.
Redaktør: Eli Qvenild, i Statped.

Sareptas afasikrukke 2 ble utgitt i 2011. Den inneholder tekster med oppgaver, matcheoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, metodiske tips m.m.
Redaktør: Eli Qvenild, Statped.