SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker | www.statped.no

SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

Testen brukes til å undersøke artikulasjon og nasalitet hos personer med taleavvik som følge av for eksempel leppe-kjeve-ganespalte, og til å analysere språklydsystem/fonologi. 

Fakta og tilgjengelighet

bilde av  testens innhold; billedbok, samtaleark, arbeidsark med mer.

Kategori: Språk/tale, Leppe-kjeve-ganespalte, Kartleggingsmateriell

Utgiver: Cappelen Damm forlag

Verktøyet er utviklet av svenske logopeder og er oversatt og tilpasset norsk i samarbeid med Statped, gjennom et samarbeid mellom logopedene i de to ganespalteteamene i Norge ved Statped vest og sørøst. Testen er oversatt av Kristina Fliflet og bearbeidet og utprøvet av de norske logopedene ved Statped. Den norske versjonen, SVANTE-N ligger så tett opp til den svenske som mulig, men tilpasset norsk.

SVANTE-N består av en orddel, en setningsdel og en spontantaledel. Kartleggingen består av en perseptuell bedømming av artikulasjon og nasalitet. Materiellet er konstruert slik at man systematisk kan registrere artikulasjonsavvik og nasalitetsavvik i forhold til mållyd i ord, setninger og spontantale. Vurdering innenfor fenomenet nasalitet er gradert i skalaer som er utarbeidet i forhold til internasjonal standard.

Innhold i testesken:

  • En bildebok, to samtalebilder og tre leselister som talegrunnlag
  • Tre ulike arbeidsark til notater i testsituasjonen og en testblankett til analyse og oppsummering, x 25 stk
  • Fonemoversikt og prosessoversikt til fonologisk analyse x 25 stk.
  • Håndbok med veiledning for gjennomføring av testen.

A. Lohmander, E. Borell, G. Henningsson, C. Havstam, I. Lundeborg og C. Persson

ISBN: 978-82-023-993-13

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!