Til hovedinnhold

Tjue spørsmål om språkferdigheter

"20 spørsmål" er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdighetene til alle elever i grunnskolen.

omslag
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Ernst Ottem

20 spørsmål gir en rask og pålitelig screening av barn og unges språkferdigheter. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut et skjema for hvert barn/elev. I løpet av kort tid er det derfor mulig å screene samtlige barn i skolen og samtlige barn som går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlagfor å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole en stor grad av trygghet om at de barn og elever som ikke har påfallende problemer i følge skjemaet, heller ikke har språkvansker.

Språkvansker kan ofte være vanskelige å avdekke og mange barn og unge får ikke den hjelpen de trenger før det har gått alt for lang tid. 20 spørsmål er et viktig instrument for å oppdage språkvansker tidlig og bidrar til å kvalitetssikre barnehagens og skolens ansvar ovenfor alle barn og elever.

Det bør være en selvfølge at alle barn som henvises PPT fra skole og barnehage for utredning av eventuelle språkvansker, er screenet med 20 spørsmål og Språk 6-16 før henvisningen.

20 spørsmål er utarbeidet og standardisert av Ernst Ottem ved Statped og en nærmere omtale finnes i artikkelen ”20 spørsmål om språkferdigheter – en analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata”, her kan du lese artikkelen i PDF.