Til hovedinnhold

TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

Observasjonsverktøyet TRAS gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år.

Forside. Gutt med fargede fingre
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk
  3. Utvikler: Info Vest Forlag

Målsettingen med TRAS er å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen.

Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av en tiltaksperm, fagbok med lydbok og et observasjonsskjema. Observasjonsskjemaet finnes også digitalt.

Relaterte læringsressurser