Til hovedinnhold

Kan barnet ha synsvansker?

Lurer du på om barnet ser dårlig? Hvis du mistenker synsvansker, skal barnet alltid sjekkes av en optiker eller øyelege. Barn som strever med å lese og skrive, bør også rutinemessig sjekke synet.

Synsvansker kan vise seg på forskjellige måter. Små tegn kan være at barnet er klumsete, skjeler, myser, klager over hodepine, strever med å lese på tavlen eller blir unormalt sliten.

For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Ulike aktiviteter stiller ulike krav til synssansen. Observer derfor barnet hjemme, på skolen og i fritiden. Følg med på både fin- og grovmotoriske aktiviteter, strukturerte og frie situasjoner og aktiviteter der synet brukes på ulike avstander.

Grovmotoriske aktiviteter du kan observere

 • Mestrer barnet grovmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder?
 • Er barnet klumsete, snubler, faller eller kommer borti ting?
 • Har barnet dårlig balanse, som vansker med å hinke, stå på et ben eller gå i ulendt terreng?
 • Klarer barnet å følge instruksjoner i lek og fysisk aktivitet?
 • Klarer barnet å orientere seg og ta seg frem?
 • Klarer barnet å ta imot en ball uten vansker?
 • Klarer barnet å se hvem som er på lag?

Finmotoriske aktiviteter du kan observere

 • Mestrer barnet finmotoriske aktiviteter som forventet ut fra alder?
 • Mestrer barnet aktiviteter som å klippe, perle eller tegne?
 • Blir barnet unormalt sliten ved lesing eller annet nærarbeid over tid?
 • Har barnet uvanlig hodestilling ved nærarbeid?
 • Finner barnet objekter som er plassert på mønstrede underlag?
 • Finner barnet objekter og detaljer i komplekse bilder?
 • Har barnet unormal leseavstand?
 • Blir leseferdighetene bedre når skrift og linjeavstand blir større, eller avstanden mellom ord og bokstaver økes?
 • Opplever barnet dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lest en stund?
 • Leser barnet med fingerstøtte over tid?
 • Hopper barnet over eller leser om igjen ord eller linjer?
 • Klarer barnet å følge instruksjoner i kroppsøving?

Behov for tilrettelegging

Hvis barnet har synsvansker, kan det være behov for tilrettelegging i barnehagen og på skolen. Det kan bidra til å skape gode læringsbetingelser og fremme mulighetene for samhandling og kommunikasjon. Kommunen har ansvar for å tilrettelegge i barnehage og skole. Ved behov kan kommunen be om bistand fra Statped. Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som blant annet tilbyr veiledning, utredning og kurs.

Det er PP-tjenesten som søker om tjenester fra Statped. Barnet må på forhånd være undersøkt av øyelege eller optiker. Epikrise legges ved søknaden. Andre relevante dokumenter bør også legges ved, etter samtykke fra foresatte.