Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

- om undervisning og matematikklæring for elever som behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.

I denne ressursen finner du korte forelesninger med råd og forslag til arbeidsmåter og aktiviteter. Mange aktiviteter vil være nyttige også for seende elever i klassen. Du finner også en egen veiledning til matematikkbok i punktskrift for første trinn.

Slik bestiller du punktskriftbok og tilleggsmateriell

Punktsriftbok til eleven

Matematikkbøker på 1. og 2. trinn leveres bare som papirbok. (Bruk valget «Har vi ikke punktskriftboken?, dersom ønsket bok ikke kommer opp når du søker på tittel eller ISBN.)

Læremidler i punktskrift

Om tilleggsmateriell til punktskriftboka

En eske med tilleggsmateriell blir levert sammen med punktskriftboka. Det er ikke nødvendig å bestille dette spesifikt.
Tilleggsmaterialet hører sammen med bok for 1. og 2. trinn, men dette er materiell som eleven kan bruke sammen med lærebøker på flere trinn.

Læremidler som supplement til punktskriftbok i matematikk 1. og 2. trinn (PDF).
Læremidler som supplement til punktskriftbok i matematikk 1. og 2. trinn. (uten bilder)(PDF)

Video-veiledninger til matematikkbok 1. trinn

Lærerveiledning til punktskriftbøker i matematikk 1. trinn inneholder ellve videoer.

Introduksjon

I denne første videoen beskriver vi prinsipper for hvordan bøkene blir tilrettelagt.

Lære å lese tall

I denne videoen forklarer vi hvordan lesing med fingrene er forskjellig fra visuell lesing. I tillegg beskriver vi gode lesestrategier og hvordan du kan bruke leseøvinger når eleven skal lære å lese tall.

Forutsigbarhet og selvstendighet

Her får du tips til hvordan du kan lære eleven å skaffe seg oversikt over en ny side eller et nytt ark. Å skaffe seg oversikt er avgjørende for å kunne arbeide mest mulig selvstendig med lærestoffet.

Skriving

Når skriving av tall og regnestykker blir automatisert, kan lyden av skrivingen sammenlignes med rytmer. I denne videoen får du også tips til hvordan eleven kan bruke skrivehjelpemiddelet sitt til å løse oppgaver med søylediagram.

Sidetall og nummerering

Lærebøker i punktskrift har to typer sidetall. I videoen forklarer vi hvorfor det er slik, og gir også informasjon om andre virkemidler som eleven kan bruke for å finne fram i boka.

Illustrasjoner

Videoen forklarer hvordan vi bruker eller ikke bruker illustrasjoner i punktskriftbøkene.

Regnestykker

I videoen «Regnestykker» forklarer vi en viktig forskjell mellom hvordan seende elever lærer seg å kjenne igjen regnestykker, og hvordan dette kan være for eleven som leser og skriver punktskrift.

Regnesymbolene

Videoen Regnesymbolene viser deg regnetegnene i punktskrift som blir brukt i bøker på 1. trinn, og skriveregler for slike symboler

Oppgavetypen "Sett merke ved..."

I videoen forklarer vi hvordan oppgavetypen er tilrettelagt i punktskriftutgaven av matematikkboka. Her får du også tips til hvordan du kan hjelpe eleven til å arbeide selvstendig med slike praktiske oppgaver.

Oppgaver med tallrekker og tallinjer

I denne videoen får du tips til hvordan du kan arbeide med tallinje-oppgaver sammen med eleven.

Avslutning

Her får du se to av læremidlene som finnes i materialesken som følger med punktskriftbøkene. Det er to læremidler som eleven kan bruke for å løse oppgaver med tallinjer.

Auditive tallbilder

I videoene Auditive tallbilder 1 og 2 forklarer vi den teoretiske bakgrunnen for web appen Auditive tallbilder, og du får også noen tips til hvordan appen kan brukes i undervisningen.

Auditive tallbilder er mengder presentert som rytmer. Her finner du tromme-innspilte rytmer av tallene 2 til 10:
Web app

Metodikk til ulike matematiske tema.

Her finner du fem vidoer som tar opp ulike temaer som er sentrale de første skoleårene.

Geometri og romforståelse

I videoen om geometri-læring, tar vi utgangspunkt i to kompetansemål i læreplan etter 1. og 2. trinn. Du får en innføring i hva du skal være oppmerksom på, når du planlegger undervisningen og en av elevene i klassen er blind eller sterkt svaksynt.

Abstrahering

Dette er en forelesning om tilrettelegging av oppgaver og aktiviteter som kan fremme abstrakt tenkning, når en av elevene i klassen er blind eller sterkt svaksynt.

Abakus

I videoen «Introduksjon til Abakus» Abakus får vi en innføring i grunnleggende teknikk for å betjene abakus taktilt, og hvordan vi anbefaler å starte opp arbeidet med bruk av abakus.

Grafiske framstillinger

I videoen «Grafiske framstillinger» får vi se hvordan grafiske framstillinger tolkes med fingrene, og noen tips til hvordan vi kan introdusere eleven for disse.

Målinger:

I videoen «Målinger» får vi se hvordan eleven kan få en forståelse for måleenheter gjennom kroppen som referanse. Vi får også sett hvordan eleven kan måle lengder taktilt.

Punktskrift i matematikk for foreldre

I videoen «punktskrift i matematikk for foreldre» kan foreldre få en innføring i hvordan eleven arbeider med tall i punktskrift på skolen. Her får en vite hvordan eleven lærer å skrive matematikk på skolen slik at en lettere kan følge med på skolearbeidet de første skoleårene.