Til hovedinnhold

Matematikk "sett" med andre øyne

Metodebok i matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med hovedvekt på grunnleggende opplæring.

  1. Kategori: Syn, Matematikk, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: pdf
  3. Utgiver: Statped