Til hovedinnhold

OrCam MyEye

OrCam MyEye er et lite kamera med innebygd tekst-tale-funksjon. Fest det til brillerammen og det leser tekst, strekkoder og kjenner igjen ansikter du har foran deg.

OrCam MyEye festet på en brilleinnfatning
  1. Kategori: Syn
  2. Språk: Norsk, Engelsk
  3. Pris: Prisforhandlet hos NAV
  4. Format: Hjelpemiddel
  5. Utvikler: OrCam.com

Med noen få håndbevegelser vil OrCam ta bilde av det kameraet peker mot, og deretter starte og stanse opplesningen etter hvert som håndbevegelsen blir gitt. OrCam er beregnet for blinde og sterkt svaksynte, men kan også være en støtte for elever med store lese- og skrivevansker. Den er kjapp, har en tydelig talesyntese og er lett å ta med seg.