Taktile symboler og planer | www.statped.no

Taktile symboler og planer

Veilederen henvender seg til deg som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Veiledere, Statpeds ressurser

Pris: Gratis.

Format: PDF

Utgiver: Statped

Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Vi skriver først og fremst med tanke på barn og unge i barnehage- og skolealder. Med enkle tilpasninger er prinsippene og framgangsmåtene også aktuelle for alle aldersgrupper.

Veilederen tar i hovedsak for seg taktile plansystemer, men den gir også eksempler på hvordan taktile symboler kan brukes som støtte i kommunikasjon på andre måter.

Barn og unge som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon slik at de kan ta initiativ, kommunisere og påvirke aktivitetene de deltar i. De blir dermed mer avhengige av voksne som informasjonskilder og tilretteleggere enn normalt seende barn og unge. Særlig gjelder dette barn og unge med sammensatte vansker.

Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges slik at de tar hensyn til individuelle forutsetninger og behov, kan de bidra til økt selvstendighet og til å motvirke en utvikling mot uro, vegring og passivitet.

Taktile symboler og planer blir særlig brukt av personer som har en synsnedsettelse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser. Gjennom vårt arbeid har vi erfart at slike symboler og planer kan være et nyttig verktøy også for synshemmede uten tilleggsvansker.

ISBN trykt utgave: 978-82-323-0059-4
ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0073-0

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!