Til hovedinnhold

AV1 - en stedfortreder i klasserommet

AV1 kan fungere som en stedfortreder for elever som av ulike grunner er borte fra skolen over lengre tid.

Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer. I tillegg kan opplevelsen av fravær fra venner, skole, fritidsaktiviteter og de vanlig rutiner og gjøremål være nedstemmende. Ved bruk av AV1 fra f. eks sykesengen kan eleven opprettholde kontakten med venner og delta både på skolen og i fritidsaktiviteter. Det kan dermed være enklere å komme tilbake til skolen etter fravær.

Hvordan fungerer AV1?

AV1 består av et kamera, høyttaler og en mikrofon som kommuniserer gjennom en app på nettbrett eller telefon. Den har både WiFi og 4G slik at den automatisk er koblet på internett hele tiden og overalt. Det betyr at du kan ta med AV1 på skolen, til fritidsaktiviteter og der eleven ønsker å være representert.

Se filmen nedenfor laget av No Isolation.

Skoler og barnehager kan leie en AV1 over kortere eller lengre tid avhengig av elevens behov.

Personvern og sikkerhet

Det er kun en person som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Les mer om personvern her på www.noisolation.com

All signalisering går gjennom serveren til No Isolation. Mer info om sikkerhet her.https://www.noisolation.com/assets/documents/AV1_kommunikasjon.pdf