Til hovedinnhold

Bee-bot

Lær om programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning med robotbien Bee-bot.

robotbien Bee-bot
  1. Kategori: Syn, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kunst og håndverk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kognitive ferdigheter, Ord- og begrepsopplæring, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering
  2. Format: Programmeringsrobot
  3. Utvikler: Terrapin's Bee-Bot

Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot, med god voksenstøtte, anvendes av barn ned i førskolealder. Den gule, lille bien egner seg derfor godt for introduksjon og begynneropplæring i programmering og koding.

Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov. Bee-boten har knapper på ryggen du må trykke på for å programmere den, og du trenger ingen tilleggsutstyr, programmer eller app.

Programmering med Bee-bot egner seg godt for å jobbe med:

  • Rom / retning
  • Samarbeid, turtaking og kommunikasjon
  • Problemløsning
  • Estimering og sekvensering

Roboten kan kjøpes hos flere leverandører som distribuerer utdanningsteknologi.

Hva sier forskningen?