Til hovedinnhold

HoloLens i undervisningen

Ved Kvinesdal ungdomsskole har noen elever fått mulighet til å utforske og lære ved bruk av HoloLens og mr-teknologi.

  1. Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologiutvikling, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

HoloLens er en brille som legger digitalt innhold til det du ser i omgivelsene rundt deg. Teknologien kalles Mixed Reality (MR).

MR-teknologien kan skape nye pedagogiske muligheter. Brillene kan brukes for å skape variasjon og motivasjon i undervisningen og legger til rette for god visuell støtte. I stedet for å se på et bilde i en bok, kan du se animasjoner av fagstoff i 3D og på den måten skape et realistisk bilde av hvordan ting ser ut. På den måten kan det bli lettere å forstå og huske. Teknologien aktiviserer elevene i egen læringsprosess og gir dem muligheter til å utforske og styre objektene de ser på. De som ikke har på seg brillen, kan følge med på en skjerm for å se hva som skjer. Dette kan skape rom for inkludering og legge til rette for å utforske og lære i samarbeid og dialog med medelever.

Det finnes ulike programmer til HoloLens. Galaxy Explorer og Lifeleq er noen av dem de har brukt i Kvinesdal.

Les mer om HoloLens på microsoft.com

Les om Galaxy Explorer i Microsoft Store.

Les om Lifeliqe på lifeliqe.com