Til hovedinnhold

Minecraft Edu i et inkluderende klasserom

Minecraft Edu er et spill som blir mye brukt i skolen og egner seg for å skape et inkluderende læringsfellesskap. Du kan bruke spillet til tverrfaglig arbeid og samarbeid. Minecraft Edu kan spilles med øyestyring, hodemus og bryterstyring og har flere funksjoner som gir lese- og skrivestøtte.

Logo Minecraft Education Edition
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Kunst og håndverk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Mac, Windows, Bokmål, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill, Programmering
  2. Systemkrav: Windows, MacOS, iOS
  3. Utvikler: Mojang

Minecraft kommer i flere versjoner. Minecraft Education er laget spesielt for bruk i skolen, men du kan også bruke andre versjoner. Elevene får bruke sin kreativitet og utvikle planleggingsevnen. I Education-versjonen får du tilgang til en lang rekke undervisningsopplegg som kan brukes i full klasse, i mindre grupper og individuelt.

I Minecraft kan du utforske programmering på flere måter. I kodebyggeren kan du bruke både blokk-koding og Java-script til å for eksempel forflytte deg rundt, endre vær, skaffe deg ressurser eller bekjempe fiender.

Det finnes flere måter å bruke Minecraft på som gjør at elever med ulike spesialpedagogiske behov kan delta i undervisningsøktene. Under "pedagogisk bruk" vil vi vise noen eksempler.

Forskning

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov