Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

Bærekraft er tema for dette eksemplet på omvendt undervisning. Eksempelet kan brukes på alle trinn og tilpasses dine elever.

Bærekraft

1. På skolen - Aktivere forkunnskaper

Bærekraft er et begrep som kan være vanskelig å forstå. Med bærekraftig utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ut på at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.

Hva tenker du på når du hører ordet bærekraft? IGP - Individuelt, gruppe, plenum

Elevene tenker litt hver for seg før de går sammen i grupper på 2-3 elever og snakker sammen. Til felles gjennomgang lager lærer og elever en ordsky eller et digitalt tankekart sammen. Ordskyen eller tankekartet deles med elevene etter gjennomgangen slik at de har det når de skal se video eller høre podkast hjemme. Dersom noen elever av ulike grunner ikke kan delta i klasserommet, kan denne forberedelsen også gjennomføres med spesialpedagog alene eller i liten gruppe.

Ordsky med ord knyttet til bærekraft.

Denne ordskyen viser ord knyttet til begrepet bærekraft. Du kan lage en egen ordsky her.

Presenter hjemmearbeidet og oppgaven for elevene. Legg ressursene på læringsplattformen. Sørg for at elevene vet hvor de finner ressursen og hvordan de skrur på eventuelle tilpasninger når de kommer hjem.

2. Hjemmearbeid

Ressurser:

Oppgave:

  • I slutten av podkasten presenteres det et dilemma vi skal snakke om på skolen i neste time. «Hvis det å pumpe opp olje nå gjør oss til et fattigere land i fremtiden, er det da riktig å slutte og pumpe opp olje nå? Eller skal vi pumpe opp så mye vi kan og bruke pengene på mer miljøvennlige tiltak?»

Har du elever med sterkt nedsatt hørsel i klassen, velg heller en ressurs med tekst og vurder om filmen har for mye bakgrunnsstøy.

Forbered elevene på hva som skal skje når de kommer tilbake på skolen:

  • Vi skal diskutere hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi skal jobbe i grupper og lage tankekart.

Tips:

  • Lag gjerne en video der du presenterer oppgaven. Da har du mulighet til å tilpasse til den enkelte elevs behov. Se eksempel på video her.

3. På skolen

Vi diskuterer i klassen, med utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hvis det å pumpe opp olje nå gjør oss til et fattigere land i fremtiden, er det da riktig å slutte og pumpe opp olje nå? Eller skal vi pumpe opp så mye vi kan og bruke pengene på mer miljøvennlige tiltak?
  • Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Elevene samarbeider og lager digitale ressurser om disse punktene. Dette kan gjøres på flere måter. Her har vi valgt å bruke tankekart, og viser et eksempel for del 2 av oppgaven fra appen iThoughts.

Tankekart om b'rekraft - hva kan vi gjøre?

Tips:

Velg en ressurs som elevene kjenner og som dekker elevenes behov. Oppgaven kan besvares i for eksempel tankekart, Word-dokument, video e.l. Elevene kan for eksempel diktere teksten som skal inn i tankekartet.

Side 5 av 10