Til hovedinnhold

Pokémon Go

Bruk spill-appen som en inngang til læring ved å benytte informasjon og opplevelser som spillet gir.

Pokemon Og appikon. Bilde av en Pokemon-ball.
  1. Kategori: Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Tourettes syndrom, Matematikkvansker, Autismespekter, AD/HD, Kroppsøving, Kunst og håndverk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Android, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Digitale spill, Underholdningsspill
  2. Systemkrav: iOS 12, Android 6, Apple Watch
  3. Utvikler: Nianticlabs

Appen Pokemon Go er et spill der du skal fange, bekjempe og trene virtuelle monstre. Spillet bruker utvidet virkelighet (AR) som blander informasjon fra den virtuelle verden med den fysiske verden. Monstrene vises som datafigurer på mobilskjermen, men de er plassert i virkelige kart og bilder av nærmiljøet der du er. Innholdet i appen og opplevelsene du får ved å spille, kan være gode utgangspunkt for å bruke spillet i undervisningssammenheng:

  • Spillet inneholder informasjon om måleenheter knyttet til hvert monster
  • Bruk av kart og GPS
  • Fysisk aktivitet
  • Bli kjent i nærområdet
  • Bruk av spill og nettvett

På Strømme skole i Kristiansand har de brukt Pokémon Go i undervisningen. Her kan du lese om deres erfaringer og få tips og ideer til hvordan spillet kan brukes i ulike fag og tilrettelegging for læring.

Video laget av utvikler, hentet fra youtube.com.

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov