Til hovedinnhold

Pokémon Go - en inngang til læring

Pokémon Go er en spill-app som har fått mange ut på tur. For de fleste som spiller Pokémon Go, er dette en fritidsaktivitet. Flere steder har lærere brukt spillet som utgangspunkt for å legge til rette for læring. På Strømme skole i Kristiansand har 5. trinn jobbet med dette som prosjekt i ei uke.

Fire elever som er ute og spiller Pokemon Go med nettbrett.
 1. Kategori: Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kroppsøving, Kunst og håndverk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Pedagogisk bruk av teknologi

Tilrettelegge for læring

Statistikk i matematikkfaget var utgangspunktet for å ta i bruk Pokémon Go i undervisningen. Lærerne ønsket å gi elevene mer motiverende oppgaver enn hva læreboka kunne tilby. Under planleggingen viste det seg at spillet også kunne brukes inn i andre fag. Bruken av Pokémon Go har vært motiverende for elevene på ulike måter, og lærerne har gjort flere grep for å tilpasse undervisningen for å skape gode læringsvilkår for alle elevene:

 • Ved å gå på jakt og spille spillet har elevene fått egne erfaringer og et eierforhold til dataene de skulle behandle i matematikk.
 • I andre fag har erfaringene og eierforholdet også spilt en stor rolle for om elevene har vært motivert til å lære.
 • I løpet av uka har elevene brukt ulike læringsstiler i det varierte opplegget. For at gruppene skulle fungere best mulig, la lærerne vekt på en jevn fordeling av elever med ulik faglig og sosial kompetanse i hver gruppe.
 • De skriftlige oppgavene ble produsert i Google Docs og Google regneark for å kunne samskrive og dele oppgavene med lærerne.
 • Elevene fikk skrive sammen i Google-dokumentene og kunne benytte seg av lese- og skrivestøtte på PC-en. iPad ble også brukt i individuelt skrivearbeid for elever som foretrekker å skrive på skjerm og opplever at det er lettere å håndtere en iPad fremfor PC. Teksten ble da skrevet i Google Docs for å kunne deles med lærer.

Her kan du lese mer om appen Pokémon Go.

Planlegging og gjennomføring av Pokémon Go-uka

I forkant av Pokémon Go-uka fikk foresatte tilsendt et informasjonsskriv med beskrivelse av undervisningsopplegget. Timeplanen ble endret den uka for å tilpasse undervisningen rundt konseptet med å gå på Pokémon-jakt. Pokémon Go-spillet ble på ulike måter innfallsvinkelen til læring i alle fag i løpet av uka.

Elever som ikke hadde spilt spillet før, fikk opprette ny bruker. Disse nye brukerne ble utgangspunkt for gruppeinndelingen. Hver gruppe hadde en iPad på deling der den nye brukeren ble brukt til å spille med. Dette ble gjort for at alle gruppene skulle begynne med samme utgangspunkt, altså helt fra start. Elevene jobbet i grupper hele uka. Lærerne var derfor bevisste på å lage grupper hvor alle elevene kunne fungere godt, ut fra sosiale og faglige ferdigheter.

Tekniske utfordringer

For å spille Pokémon Go trenger du nettilgang. iPadene som ble brukt, hadde ikke SIM-kort. Derfor ble lærerens mobilnett delt med elevenes iPader gjennom «delt internett», en funksjon du finner i innstillinger på mobil og nettbrett. iPadene med wifi hadde ikke GPS. For å få tilgang til GPS, kjørte de Google Maps i bakgrunnen, noe som ikke alltid fungerte like godt på grunn av dårlig presisjon og nettilgang.

Undervisningsopplegget

Matematikk

Ideen til å bruke Pokémon i undervisningen tok utgangspunkt i oppgaver i statistikk, men etterhvert kom ideene om bruk i andre fag også. Ut fra dataene som kan hentes ut fra spillet, jobbet elevene med oppgaver i Google-regneark. De fikk også oppgaver om måleenheter for å kunne bruke distansene de hadde gått og figurenes mål i ulike utregninger.

Se eksempler på oppgaver her(PDF).

Norsk

I språkfagene jobbet elevene med informative tekster. I norsk fikk de i oppgave å skrive en instruksjon til spillet. Elevene hadde ikke jobbet med lengre tekster før. De ble introdusert for hvordan en instruksjon skrives, en forklarende tekst, gjerne satt opp punktvis.

En annen type tekst elevene jobbet med, var logg. På slutten av hver dag skulle de skrive om hva de hadde gjort i løpet av dagen, hvordan gruppearbeidet hadde fungert og hvordan de selv hadde bidratt i gruppa. Trinnet begynte med logg denne uken. Alle skrev hver sin versjon, men satt sammen i gruppe.

Engelsk

Den informative teksten elevene jobbet med i engelsk, var veibeskrivelse. Ved å se på kartet du finner i spillet, beskrev de veien til de ulike pokestoppene. De fikk også i oppgave å skrive litt om hva de fant på de forskjellige stoppene.

Samfunnsfag

Pokestoppene er ofte plassert ved landemerker som statuer og fontener. I samfunnsfag skrev elevene om omgivelsene på de ulike pokestoppene. Oppgaven var å finne informasjon om blant annet en kirke, som var et av pokestoppene. På denne måten fikk elevene mulighet til å bli bedre kjent med sitt nærmiljø. Oppgaven ble besvart individuelt.

Trafikksikkerhet

Det er lett å bli opphengt i skjermen når du spiller. Derfor var det viktig å gjennomgå trafikksikkerhet før elevene skulle ut på sin første jakt. Det var fokus på å se opp fra skjermen når man går og passe på når man er nær en vei der ulike trafikanter ferdes.

K&H

I Kunst og håndverk var oppgaven å tegne sin egen Pokémon og gi den et navn. Det finnes ulike typer Pokemon med forskjellige egenskaper. Elevene skulle plassere sin Pokemon i en av disse typene. Dersom de ble ferdige, kunne de tegne videreutviklingen av sin Pokemon. Tegningene ble hengt opp i klasserommet.

Naturfag

En del av Pokémon-spillet går ut på å samle poeng for å utvikle figurene, noe som blir omtalt som å «evolve». Det var derfor relevant å ha om Charles Darwin og hans evolusjonsteori i naturfag. Målet var å lære om hvem han var, hva han gjorde og ikke minst hva evolusjonsteorien går ut på. Elevene samarbeidet i gruppe der de diskuterte hva evolusjon er og hvem som regnes for å være den viktigste personen i utviklingen av evolusjonsteorien. De fant svar på oppgaven ved å søke etter informasjon på internett.

Kroppsøving

Pokémon-jakt ble ukens kroppsøving. Hver dag, hele uken, startet med en økt på 50 minutter der elevene jaktet på Pokémons i nærområdet rundt skolen.

Nettvett

Når undervisningen tar utgangspunkt i et dataspill, er det naturlig å snakke om nettvett. I KRLE og samfunnsfag samarbeidet elevene i grupper om ulike refleksjonsoppgaver. Målet med disse oppgavene var å få elevene til å bli bedre til å tenke kritisk gjennom hva de gjør på internett og å bruke sunn fornuft. De ulike oppgavene var å:

 • Reflektere over positive og negative sider ved spillet
 • Spørre seg om man bør følge noen regler for å spille Pokemon Go
 • Finne ut hva som gjør at dataspill har blitt så populært
 • Tenke gjennom hva bør du tenke på før du laster ned et spill

Positive og negative ting med Pokémon Go(PDF).

Nettsider om nettvett: Reddbarna.no,nettvett.no.

Vurdering av opplegget

Mengden oppgaver i de ulike fagene ble litt i overkant for en del av elevene. Til en annen gang vil det derfor være hensiktsmessig å kutte ned på omfanget av oppgaver, spesielt i matematikk. Andre ting lærerne ville gjort annerledes:

 • Lage instruksjonsbok i Book Creator, med film, tekst og bilder framfor bare tekst som de gjorde denne gangen.
 • Lage presentasjon av Darwin i Google-presentasjon, eventuelt en film, istedenfor å skrive punktvis i Google-dokumenter.
 • Bruk av oppskrifter på ulike oppgaver og ha en dagsplan tilgjengelig på ark eller iPad for elever med særlig behov for oversikt og forutsigbarhet.

Spill i skolen