Til hovedinnhold

Kognitive funksjoner

De mentale funksjonene som har betydning for blant annet tenkning og kunnskapservervelse, kalles kognitive funksjoner.

Kognitive funksjoner innebærer menneskets evne til sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk.

Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike sammensatte funksjoner som trengs for vurdering og utføring av handlinger. Disse funksjonene fungerer som dirigenten eller kapteinen for våre kognitive ferdigheter – de styrer vår kompetanseutvikling, både tilegnelse av generell kunnskap og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Eksekutive funksjoner påvirker skoleferdigheter. Et barn med nedsatte eksekutive funksjoner vil som regel streve med planlegging, problemløsning, oppgaveløsning og organisering

Eksekutive funksjoner påvirker også utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Barn som har nedsatte eksekutive funksjoner vil ofte streve med å

  • Tilpasse egen atferd
  • Ta andres perspektiv
  • Vente på tur
  • Lese signaler fra andre
  • Forstå andres atferd
  • Regulere/kontrollere egne følelser

Referanse:

http://www.hjernehjelp.no/kognitive-funksjoner-og-svikt/eksekutiv-dysfunksjon