Til hovedinnhold

Sosiale historier og oppskrifter som film

Film kan være en fin måte å illustrere og konkretisere ulike sosiale situasjoner på.

Historiene og oppskriftene bør utarbeides sammen med eleven eller elevene som skal bruke historiene for å øve seg på sosiale situasjoner. innholdet kan da tilpasses til elevenes behov og medvirkningen vil bidra til å skape et eierforhold til historiene eller oppskriftene.

Sosiale historier og oppskrifter kan formidles på ulike måter gjennom film:

  • Rollespill: Medelever spiller ut en gitt situasjon
  • Forteller: Den sosiale historien fortelles uten å gå i rolle, filme konkrete steder og stillbilder av sosiale situasjoner
  • kombinere punktene over

Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com.

Tips:

  • Videoene kan legges inn i feks appen Book Creator sammen med andre historier og oppskrifter.
  • Videoene kan også samles i mapper i bildeappen på telefonen eller på nettbrettet.

Hvordan lage video?

Kamera på enheten

På en smarttelefon eller et nettbrett har du tilgang til kamera som er innebygd i enheten. Filmene kan brukes i apper der du samler sosiale historier som for eksempel Book Creator. I kamerafunksjonen på enheten har du noen redigeringsmuligheter, men ønsker du å redigere ytterligere, kan du for eksempel bruke iMovie eller andre filmredigeringsapper.

iMovie

Du har mange muligheter i en filmredigeringsapp som iMovie. Du kan blant annet:

  • Legge til lydspor, som fortellerstemme
  • Sette sammen flere filmsnutter
  • Legge til tekst på filmen som tittel og nøkkelord
  • enkeltbilder

Her kan du lese mer om iMovie og se instruksjonsvideo for hvordan du bruker appen.