Til hovedinnhold

Sosiale historier

En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.

Sosiale historier som metode

Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:

  • Gi både selvinnsikt og innsikt i hvordan andre tenker og føler
  • Gi forutsigbarhet og økt evne til å håndtere endringer
  • Gi bedre handlingsmuligheter for den som strever med det sosiale samspillet
  • Brukes for å utvide eller endre et sosialt script
  • Forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente eller usikre

Carol Gray har utviklet metoden sosiale historier. Gå til hennes hjemmeside for å lese mer om metoden og hennes arbeid.

Bruk av digitale verktøy med sosiale historier som metode

Når du bruker sosiale historier som verktøy for å øke sosial forståelse, vil du etter hvert få mange historier. Ved å samle historiene i digitale bøker eller mapper, får du oversikt, og det vil være lettere å ta dem i bruk. Her er eksempler fra noen apper som viser innhold på en oversiktlig måte med visuell og auditiv støtte.

Bøker

Book Creator

Eksempel på sosial historie om Korona

"Om korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en mot ungdom. Bøkene er laget i Book Creator, der bilder og lyd er lagt til som støtte. Disse er bare eksempler på hvordan du kan utforme sosiale historier. Innholdet må tilpasses til dem som skal bruke bøkene, ut fra behov og hvilken informasjon som er aktuell å gi.

Forside "Om koronavirus" bilde av viruset