Til hovedinnhold

Sosiale script

Forestillinger om hva som er viktige elementer i en hendelse eller situasjon kalles sosiale script.

De fleste mennesker har rike script bestående av mange elementer. Andre har script med få elementer eller helt andre elementer enn det som er den vanlige oppfatningen av en situasjon. Dersom scriptet ikke stemmer, kan dette bli både vanskelig og ubehagelig for den det gjelder. Sosiale historier kan brukes for å endre og utvide sosiale script.

Eksempel:

Vikartime - Script med få elementer

Janne er vikaren. Hun har skjærende stemme. Hun vil at vi skal jobbe raskere. Hun maser.

Vikartime - Utvidet script

Vi har vikar når læreren vår ikke kan komme. Det vil være forskjellige voksne som er vikar. Noen ganger kan det være en lærer som jobber på skolen. Andre ganger er det en som ikke pleier å jobbe på skolen som kommer.