Til hovedinnhold

Dagsplan og tidsstøtte

Webinar om dagsplan og tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole.

  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Videoforelesning, Struktur, Pedagogisk bruk av teknologi

Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av dagsplan og tidsstøtte, samtidig som mange av prinsippene kan brukes for alle.

Webinaret tar for seg:

  • Hvem har særlig bruk for dagsplan og tidsstøtte og hvorfor
  • pedagogiske verktøy; 7 H-ene
  • Hva bør du tenke på når du lager dagsplan

Eksempler

  • Dagsplan skole/barnehage
  • dagsplan annerledesdager (skole/barnehage og hjemmeundervisning)
  • Ulike typer apper