Til hovedinnhold

Ulike måter å bruke film på

Webinar om ulike måter å bruke film på for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger i barnehage og skole.

  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Videoforelesning, Struktur, Sosiale ferdigheter, Pedagogisk bruk av teknologi

Teamet for webinaret er pedagogisk og spesialpedagogisk bruk av film. I webinaret får du tips og eksempler som kan være nyttig for å skape struktur og forutsigbarhet i annerledestider med hjemmeskole, men som også kan brukes når barn og unge er tilbake i barnehage og skole.

Webinaret tar for seg:

  • Fordeler ved bruk av film i undervisningssammenheng
  • Ulike verktøy for film og redigering
  • Undervisingsfilmer og fjernundervisning
  • Film for å formidle og besvare oppgaver
  • Sosiale historier og oppskrifter som film
  • Film for forberedelse
  • Film for relasjon og kontakt