Til hovedinnhold

Matematikk i barnehagen

Tidlig innsats

Barnehagepersonalet møter mange barn, og har derfor god mulighet til å oppdage barn som av ulike grunner ikke naturlig er nysgjerrige og utforskende. Dette er barn som lett går glipp av viktige matematiske erfaringer her og nå, og som også kan risikere å møte på skolen med dårligere forutsetninger for å mestre matematikkopplæringen. Barnehagen må sørge for at omgivelsene og det allmennpedagogiske tilbudet sikrer at også disse barna får varierte erfaringer. Enkelte barn kan i perioder ha behov for individuell tilrettelegging.

Noen barn med særlige behov mottar spesialpedagogisk hjelp, se barnehageloven § 31 (lovdata.no). Formålet med denne hjelpen er å gi barn tidlig hjelp og støtte.

Kravet for spesialpedagogisk hjelp er at barnet må ha et behov som skiller seg fra eller er mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. Dette kan være knyttet til barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger.

For barn som har en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp (udir.no), vil det være aktuelt å vurdere barnets matematiske utvikling og ha pedagogiske mål for barnets utvikling og læring.

Hjelpen skal også bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen og til at barnet får nødvendig hjelp, slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt.

Side 3 av 3