Til hovedinnhold

Apper for å jobbe med språk

Fire app-tips for å jobbe med språk og begreper i skolen. Klikk på lenkene for å få flere tips til pedagogisk bruk av appene.

To jenter ser på en Ipad

Puppet Pals

Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer i ditt eget teater. Du kan blant annet filmatisere historiske hendelser og sosiale historier.

Elever som har behov for å øve seg på tale, kan bruke Puppet Pals som et taletreningsverktøy. Forskjellige karakterer gir muligheter til å øve på artikulasjon, stemmeleie, tempo, tonefall og volum.

Elever som strever med muntlig framlegg kan med denne appen lage presentasjonen sin i forkant. Da får eleven presentere og vise sin kunnskap uten at vansken er til hinder under framlegget.

Book Creator

Fordelen med å bruke en elektronisk bok er at elever som sliter med lesing og skriving kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder og videoer til å hente mening ut av teksten. Det blir flere veier til forståelse av innholdet. I boken får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boken ved å trykke på «Read to me».

VirtualSpeech

Appen er en VR-app som har ulike virtuelle rom du kan velge å gå inn i. I disse rommene kan du øve på å snakke eller presentere noe. Omgivelsene er i 360 grader, med publikum som beveger seg og ser på deg. Du kan laste inn en egen presentasjon i appen, gjøre opptak av det du sier og høre på det etterpå. Appen passer best fra ungdomsskolenivå og oppover.

Tankekart

Tankekartprogrammer må ha kvaliteter som gir eleven mulighet til å bruke sine sterke sider. Det må være enkelt å legge inn bilder, video, talekommentarer og tekst. Det må være mulig å lage bobler, såkalte noder, fritt, slik at elevene og læreren selv bestemmer relasjoner mellom nodene

Et tankekartprogram med disse mulighetene kan gi flere utbytte av delta i felles undervisning.

Digital lese- og skrivestøtte

Teknologi i opplæringen