Til hovedinnhold

Læringsplattformen Canvas

Canvas blir brukt som læringsplattform for å dele informasjon, oppgaver og gi tilbakemelding til brukere som avdelingene i Statped samhandler med over kortere eller lengre tidsperioder. I Canvas kan deltakere møte andre i videomøter, finne informasjon og motta oppgaver/levere besvarelser. Påloggingen sikrer at personvernet er i samsvar med GDPR regulativ og andre forskrifter, og deltakere kan ha ulike rettigheter/roller i ulike emner.

Brukerne kan være deltakere på ulike kurs, deltidselever, foresatte eller lærere som jobber i kommunale skoler. Den enkelte avdeling i Statped har ansvar for gode rutiner for hvem som får tilgang og hvordan Canvas brukes.

Fordi Statped sine brukere har ulike behov, vil ulike verktøy i ulike emner ivareta behov for ulike grupper. Å finne universelle verktøy som dekker alle behov er ikke mulig, men hvert emne tilrettelegges for de brukerne som er aktuelle.

Informasjon om bruk av Canvas

Tekniske spesifikasjoner