Til hovedinnhold
Viser 1101–1110 av 2526 treff.
 • Mearka app

  18.12.2018 | App

  ...samisk/norsk, norsk/samisk) Favorittliste - merk tegnet med stjerne  Bla til neste tegn - sveip fingeren over videobildet   Søk ord/tegn - skriv det samiske/norske ordet. Samiske/norske ordet vises sammen med videoen   ...
 • Skjermleser

  08.06.2016 | Artikkel

  ...at det er uaktuelt å bruke skjerm. Skjermleseren formidler skjerminnholdet både når du leser og skriver. Dermed kan personer som er blinde eller sterkt svaksynte bruke datamaskin effektivt. Koble på leselist ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...puter/matter, siden disse kan forskyve seg i «sirkelen» Barn som trenger mye tilrettelegging, kan synes at det er krevende å delta i en samlingsstund. Det er viktig å lære seg å være en del av en gruppe, men ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...planleggingsmodulen lages struktur og rutiner. Dagskalenderen er den modulen brukeren forholder seg til. Den visuelle støtten i kalenderen gjør det lettere å formidle informasjonen, fremkalle innholdsforståelse ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...eksempel kan være knyttet til områder som: ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål) Egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse). Kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre) ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...læring for det blinde barnet. Da starter vi på trinn 1 igjen, men det vil etter hvert gå kortere tid til vi kan ta med flere barn i leken. Det er fordi det blinde barnet får mer erfaring med ulike leker, ...
 • Min stammebok

  03.06.2021 | Bok/hefte

  ...måte å samle informasjon om seg selv og stamming på. Den kan brukes i logopedisk oppfølging og til å vise frem i klassen og til venner og familie.   Hvorfor lage stammebok?  Til å samle informasjon  Elever ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...kan derfor ha nytte av veiledning slik at de lærer seg sosial kompetanse.  Mange barn og unge lærer grunnleggende sosiale ferdigheter nærmest av seg selv, blant annet gjennom å observere hva andre gjør ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...hjelpe elever tilbake til skolen gir det best resultat å være kreativ og fleksibel i valg av verktøy. Verktøyene vi presenterer er valgt ut på bakgrunn av erfaringer Statped har gjort seg i arbeid med elever ...
 • Norsk med tegnstøtte

  20.06.2016 | Tjeneste

  Statped tilbyr kurs i NMT til foreldre og ansatte i barnehager og skoler som metodisk støtte for å stimulere talespråkutviklingen til barn med nedsatt hørsel. Målgruppe Foreldre til barn med nedsatt hørsel ...