Til hovedinnhold
Viser 1031–1040 av 2358 treff.
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...lærerne som utformer opplæringsplanen, på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurderinger, og egen kjennskap til elevens ståsted og muligheter. Målene i IOPen vil ofte være mer konkretisert enn de som er å finne ...
 • Utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått som inntil fylte 18 år. I diagnosesystemet som innføres i løpet av de kommende årene (ICD 11), er utviklingsalderen ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  Afasi er en ervervet språkvanske som skyldes skade på hjernen, mest typisk et hjerneslag i venstre hjernehalvdel. Graden og typen av svekkelse varierer avhengig av stedet og størrelsen på lesjonen, og ...
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en oversikt over hva som forankrer prinsipper om universell utforming av bøker i jussen, tekniske standarder og god praksis ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende. Statped har i samarbeid med Prematurforeningen gjort erfaringer med systematisk oppfølging ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...skolesammenheng anbefaler vi å gjennomføre følelsessamtalene som en integrert del av timeplanen, og ikke knyttet til ett enkelt fag. Temaet kan komme opp når som helst i løpet av en skoledag, og dette handler om ...
 • Bruk av alternative betjeningsløsninger i spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...kan styre spillet med mus. Når en bruker spill i undervisningen er det derfor viktig å velge spill som er kompatible med disse betjeningsløsningene og teste ut i forkant.       I tillegg er det viktig å ...
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...vi være oppmerksomme på at deltakelse med tolk ikke nødvendigvis oppleves som likeverdig deltakelse. Voksne tegnspråklige, som deltar i gruppesamtaler med flest talespråklige, sier at det ofte er vanskelig ...
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...til ord og plukke ut ordet du vil skrive dersom du kjenner det igjen. Det finnes en rekke verktøy som kan være lure å bruke. Eksempler på dette er: Autokorrektur Synonymoppslag Grammatikkontroll Ordoppslag ...
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...kontor og administrasjon. Shabana fikk læreplass via OK stat som er som jobber for å skaffe læreplass i staten. Hun ble innkalt til intervju som gikk bra, og fikk deretter tilbud om læreplassen. Shabana – ...