Til hovedinnhold
Viser 1051–1060 av 2353 treff.
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Lindesnes i Vest-Agder ville gå på samme skole som alle andre han kjente. På den lille fådelte skolen på Selsøyvik på Helgelandskysten går Pernille (15) som har Asperger syndrom. Hvordan jobber man med inkludering ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  ...andre faktorer. Det er behov for å kunne organisere et stort ordforråd så oversiktlig og forståelig som mulig. Kommunikasjonsmiddelet skal ivareta muligheten for å snakke om mange ulike tema, skifte tema ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  Tsjekkia, Luxembourg og Norge deltok i prosjektet. Veilederen er en del av arbeidet som ble gjort gjennom de tre årene som Comeniusprosjektet varte. Det setter fokus på synspedagogens arbeid i utredningen ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn og voksne.  Kunnskap ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri, så krever felles forståelse et godt stykke språkarbeid. Elementer som blikkontakt, tolkens prosesstid ...
 • Tolk i ulike situasjoner

  24.04.2023 | Kapittel

  ...via tolk mellom en voksen og et barn. Tre parter som har god oversikt over hvem som sier hva og hvordan de andre responderer på det som blir sagt. Slik som denne illustrasjonen viser.   I både barnehage ...
 • Bruk av narrativer

  28.06.2022 | Kapittel

  Bruk av narrativer til dokumentasjon og personlig portefølje Som kjent har mange afasirammede vansker med å uttrykke seg når de skal fortelle om seg selv og sine opplevelser. En måte å hjelpe den afasirammede ...
 • Samtalemateriell for barn

  10.11.2021 | Kapittel

  Her møter dere Trude og Krølle, som undrer seg over både språk og tolking. Krølle er 4 år, og går i en barnehage der de av og til har tolk. Han har mange spørsmål om tolking, som han synes barn og voksne skal ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  Voksne som møter barn via tolk, bør ha kunnskap om tolking generelt og tolking og barn spesielt. Denne temasiden handler i hovedsak om tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk. Men ressursen kan også ...
 • Praktisk gjennomføring

  04.05.2015 | Kapittel

  ...komme i gang med en samtaletime? Hypotetisk form Bruk deg selv Kontaktbok Historie om noen som ligner og som det kan diktes videre på Hvis samtalen stopper opp Hvordan avslutte en følelsessamtale? Gjenkjenning ...