Til hovedinnhold
Viser 1091–1100 av 2353 treff.
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en oversikt over hva som forankrer prinsipper om universell utforming av bøker i jussen, tekniske standarder og god praksis ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende. Statped har i samarbeid med Prematurforeningen gjort erfaringer med systematisk oppfølging ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...elevene.  Heftet, som heter "Mer" "Ja" "Få" for å illustrere de grunnleggende kommunikasjonsuttrykkene, er tenkt som et hjelpeverktøy til de som arbeider med de svakeste elevene. Heftet har som siktemål å gi ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  AV1 kan fungere som en stedfortreder for elever som av ulike grunner er borte fra skolen over lengre tid. Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer ...
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...kontor og administrasjon. Shabana fikk læreplass via OK stat som er som jobber for å skaffe læreplass i staten. Hun ble innkalt til intervju som gikk bra, og fikk deretter tilbud om læreplassen. Shabana – ...
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått som inntil fylte 18 år. I diagnosesystemet som innføres i løpet av de kommende årene (ICD 11), er utviklingsalderen ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige i barnehage og skole har samme grunnleggende rettigheter som andre.  Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...bedriftene tar imidlertid ikkemye hensyn til eksisterende støtteordninger som finnes i det enkelte land. MOLAS var det første som kombinerte etablerte støtteordninger både pedagogisk og finansielt i Norge ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjon og med sosialt samspill. Vanskene gjør at de har problemer med å forstå situasjoner og hva som er forventet av dem.  Den pedagogiske tilretteleggingen handler først og fremst om å etablere en god ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...skolebarn som stammar, treng hjelp til å få betre taleflyt, men også støtte til å møte eventuelle negative kjensler knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar ...