Til hovedinnhold
Viser 1111–1120 av 2353 treff.
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn og voksne.  Kunnskap ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Lindesnes i Vest-Agder ville gå på samme skole som alle andre han kjente. På den lille fådelte skolen på Selsøyvik på Helgelandskysten går Pernille (15) som har Asperger syndrom. Hvordan jobber man med inkludering ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  ...andre faktorer. Det er behov for å kunne organisere et stort ordforråd så oversiktlig og forståelig som mulig. Kommunikasjonsmiddelet skal ivareta muligheten for å snakke om mange ulike tema, skifte tema ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  Tsjekkia, Luxembourg og Norge deltok i prosjektet. Veilederen er en del av arbeidet som ble gjort gjennom de tre årene som Comeniusprosjektet varte. Det setter fokus på synspedagogens arbeid i utredningen ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  2016 (PDF) Som i 2014 og 2015 var undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere: alle landets PP-tjenester barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  (ASK) -bruker som ble intervjuet i rapporten om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK.  Utarbeiding av rapporten er et arbeid som Statped har utført som en del av ASK-oppdraget ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter fem prinsipper.  Mennesker med ASF har store vansker ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...impulsivitet og oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og annet som påvirker oss. Denne grensen kan vi kalle for vårt toleransevindu. Når vi er innenfor toleransevinduet, er vi der hvor vi klarer å ta imot ny informasjon og beskjeder, tåler det som skjer, og ...
 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Konstruksjonsspill gir deg muligheter til å erfare det du skal lære. Du kan skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden. Dette åpner opp for kreativ og spennende læring for alle elever ...