Til hovedinnhold
Viser 1121–1130 av 2353 treff.
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  Synsforstyrrelser som følge av en skade i hjernen kalles for CVI, Cerebral Visual Impairment. På norsk kalles det for cerebral synshemming. CVI er ingen diagnose, men en beskrivelse av synsfunksjon eller -atferd ...
 • Voksne med stamming

  26.06.2020 | Artikkel

  ...av stammingen som er hørbar eller synlig for andre. For mange kan angsten for å stamme, unngåelser, skam og mindreverdighetsfølelse være vel så utfordrende. Tale og kommunikasjon hos den som stammer kan ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) kombinert med logopediske intervensjoner fungerte for personer som stammer. Studien har et tverrfaglig fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom Statped, Norsk interesseforening ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...tips til hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke lover og rettigheter som sikrer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale. Du vil i tillegg lære om hva du bør ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...barnehage og skole. Vanskene som barn og elever med multifunksjonshemming har, gjør at de ikke vil få et tilfredsstillende utbytte av ordinære pedagogiske tilbud. De treng et tilbud som i stor grad er individuelt ...
 • Overganger

  13.06.2022 | Kapittel

  Læringsutbytte  En god overgang mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig skoleløp som ivaretar barnets behov. Det handler om at trygghet, helse og læringspotensial må ivaretas, støttes ...
 • Tegnendring

  07.03.2023 | Kapittel

  ...justeringer av tegn som endrer betydningen av tegnet. Vi beskriver kort de momentene Halvorsen har benyttet i sin bok:  Handlinger som varer ved  Tegn som beskriver en aktivitet som varer lenge, eller lengre ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige tjenester. Dette kan være instanser som PPT, helsestasjon eller BUP.  Når flere instanser er involvert i laget rundt, kreves det god koordinering ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  ...trykker Ctrl+Shift+D, som er hurtigtasten for å velge Alle programmer i Settings Senteret. Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer ...
 • Programmeringsverktøy

  01.03.2021 | Kapittel

  Det finnes mange ulike typer utstyr som egner seg for programmering i barnehage og skole. Når du skal velge utstyr bør du tenke på hva som passer til elevenes alder, oppgavene og faget det skal brukes ...