Til hovedinnhold
Viser 1841–1850 av 2353 treff.
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper. Loga Doabaáddejupmi ...
 • Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

  10.06.2020 | Kapittel

  Spectrum Disorders (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på fosteret som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet. På norsk brukes betegnelsen føtal alkohol ...
 • Sticklers syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  Sticklers syndrom, også kalt Marshall-Stickler syndrom, er en arvelig bindevevssykdom med symptomer, som viser seg kort tid etter fødselen. Symptomenes alvorlighetsgrad er svært varierende. Personer med Stickler ...
 • Vurdering, et samarbeid

  06.12.2021 | Kapittel

  Gjennom godt samarbeid kan vi få innblikk i elevens språklige erfaringer og utvikling, og kunnskaper som kan gjøre innholdet i opplæringen mer forståelig. Bruk av tolk gjør kommunikasjonen er viktig for å ...
 • Referanser og utdypende fagstoff

  02.09.2022 | Kapittel

  Statped har en gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten gis som e-læring.
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...fra mange hjelpeinstanser.  Eksempler på hjelpeinstanser Det vil variere hvor mange hjelpeinstanser som er involvert rundt konkrete barn og familier, men de fleste vil være i kontakt med flertallet av instansene ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  Holder objekter nært øynene • Følger ikke objekter eller personer med blikket • Liker å se på objekter som lyser • Ser ut til å være lysømfintlig • Blir lett blendet av lys Oppdage og utrede synsvansker.
 • Konsekvenser av kombinerte sansetap eller døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...med alder, grad av sansetap, tidspunktet da sansetapene inntraff, livssituasjon og livsomstillingene som følger hvis sansetapene blir større.
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...i videregående skole og i ungdomsskolen. Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske prosesser, som de gjerne kan reflektere over; Hvilke verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ...
 • Tastaturbo

  25.11.2021 | Video

  ...tegnspråktolk. Innlegget er en presentasjon av Tastaturbo, et universelt utformet tastaturtreningsprogrammet som Statped har utviklet. Tastaturbo er gratis, plattformuavhengig og lett tilgjengelig via statped.no ...