Til hovedinnhold
Viser 1881–1890 av 2358 treff.
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  Midlertidig utilgjengelig Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp ...
 • Syn og synsfunksjon

  08.06.2016 | Artikkel

  Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten. Synsapparatet Synsapparatet består av øyet (oculus) og øyets ytre og indre ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  Synet gir oss rask og presis informasjon om omgivelsene, det nære og det som er langt unna, både med hensyn til form, farge, kontrast, bevegelse, utstrekning med mer. Det å se er evnen til å motta og registrere ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  (ASK) er aktuelt for mange. God tilrettelegging vil blant annet handle om å finne kommunikasjonsmåter som barnet kan forstå og benytte. En viktig forutsetning for at et barn skal kunne uttrykke seg med for ...
 • Materiell til regning

  20.01.2022 | Kapittel

  ...centimeter. Les mer og bestill her.  Matematikk "sett" med andre øyne Metodebok i matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med ...
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...til slik at det skal fungere. Voksne som snakker med barn via tolk må være oppmerksom på at det kan være vanskelig for barna å se på både tolken og alt det andre som skjer i en samtale. For å få til den ...
 • Justere graden av Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...forstørringsgraden på Zoom:   Du kan også justere graden av forstørring med glidebryteren som ligger i kontrolleren som du kan velge om skal vises eller ikke (se over).   OPPGAVE: Bruk av Zoom  Aktiver Zoom   ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...under kan du se en mor og en pedagog sine betraktninger rundt dette. DAM_tolk_barn_spraakkompetanse Som både mor og pedagog er inne på, så må barna få mulighet til å observere og bli kjent med tolking. De ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...barnehage. Selv om datamaterialet er basert på hørende, minoritetsspråklige barn, er problemstillingene som reises like aktuelle for tolking mellom talespråk og tegnspråk. Den store forskjellen er at minoritetsspråklige ...
 • Utforsk håndterer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...tilpass nivå til eleven)  Eleven skal finne de tegnene i videoen som er håndterere. Samtal rundt skillet mellom håndterer som grunntegn og som avbildende tegn.