Til hovedinnhold
Viser 2271–2280 av 2353 treff.
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...å tilrettelegge for en faglig god og hensiktsmessig overgang fra barnehage til skole. En overgang som skulle bidra til reell inkludering av hørselshemmede barn i lokalmiljøet så det langt det var mulig ...
 • Utredning etter ervervet hjerneskade

  10.03.2022 | Tjeneste

  ...spesialisthelsetjenesten, eksempelvis ved barn med hjernetumor. I disse tilfellene får Statped tilsendt rapport som vi tolker i et pedagogisk perspektiv. Et samarbeid mellom PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...diskutere søknad om teknisk utstyr; (frister kan variere) Vinteren før skolestart Sakkyndig vurdering som vurderer behovet for tale- og lyttetrening og/eller opplæring i og på tegnspråk. Eventuelt om opplæringen ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...losses in vision, communication, cognition, motor performance and independence. The book also includes some tailored educational tools and strategies and small trials. The book gives guidelines for practice ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...digitale læremidlene, men de må bare tilpasses slik at de gir rom for mestring og læring. Barn og unge som har særskilte behov for individuell tilrettelegging, kan få det største utbyttet av teknologiens potensial ...
 • Data Protection Regulation regarding Courses

  18.04.2021 | Artikkel

  ...we will also use the registered information in Statped’s invoicing system. We are obliged to store some accounting data for 10 years, and we keep these data in a way that allows us to look up certain information ...
 • Data Protection Regulation regarding Courses

  13.11.2020 | Artikkel

  ...we will also use the registered information in Statped’s invoicing system. We are obliged to store some accounting data for 10 years, and we keep these data in a way that allows us to look up certain information ...
 • Begrensninger og utfordringer i BrailleBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...på slike apper er en del nettlesere og apper for lesing av bøker. Vi har registrert at en del apper som tidligere ikke viste hovedinnholdet i BrailleBack har blitt endret slik at de nå viser hovedinnholdet ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...fokus på en følelse, ofte i et par uker. I samlingsstunden viste vi et stort bilde på 45 x 60 cm, som i bildeeksemplene over. Barna og de voksne fikk komme frem en og en i samlingsstunden og mime følelsen ...
 • Rotor

  12.09.2019 | Kapittel

  ...skrivefelt. Dette er helt nødvendig hvis du har diktert noe og ønsker å rette ord eller bokstaver som dikteringen har tolket feil. Du kan endre språk og talehastighet og mye mer ved hjelp av rotoren.