Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 2354 treff.
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Filmen under viser hvordan bryterstyring fungerer i Book Creator. bryterstyrt Book Creator film Elever som bruker bryter, kan bruke de fleste av funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene ...
 • Ta telefonen og legg på

  12.12.2022 | Kapittel

  Besvare anrop med volum opp-tast og Avslutt samtale med sidetasten. Tips! Det kan være vanskelig å høre lyden fra skjermleseren hvis du f.eks. sveiper på skjermen for å sette telefonen i høyttalermodus.
 • Språkforstyrrelser

  14.10.2021 | Fagområde

  ...uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD). I andre sammenhenger ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker som bare ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  En skolelydbok fra Statped er en digital bok med både lyd og tekst som er tilrettelagt for elever med nedsatt syn og lesevansker. I Statpeds bokbase finner du digitale lærebøker spesielt tilrettelagt for ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...velge språk og form for kommunikasjon som gjør språk tilgjengelig for barnet.  Å lære å lese handler om mer enn å lære de 29 norske bokstavene, hvilke språklyder som knytter seg til dem og hvordan de skal ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...finne seg selv i møtet mellom to kultur. Dette kommer i tillegg til de utfordringene barn med norsk som førstespråk og nedsatt hørsel kan streve med. Statped kan bistå kommunen med råd. Å ha nedsatt hørsel ...
 • Nedsatt syn og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...engasjerende leser. Spillet er i tillegg visuelt enkelt, med store piksler og fargekontraster på klossene som anvendes for progresjon i spillet. Minecraft er et populært spill blant barn og unge, og vi vet av ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  ...metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier er verktøy som gir dem ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det er behov for det, når som helst i opplæringsløpet. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Foreldre får tidlig ...