Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 2358 treff.
 • Lydhør – hør lydbøker på mobil og nettbrett

  11.08.2017 | App

  Med appen Lydhør kan du som har lånerett hos Skolelydbok og  Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), låne og spille av lydbøker.  Du kan lytte til bøkene ved å strømme (spille av direkte) eller ved ...
 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  ...førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler som lydbokspiller og forstørrende TV, kan fremme inkludering, utvikling og læring. Opplæringsloven gir barn under ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...ne. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret og være i tråd med den tilretteleggingen som ellers er gjort i opplæringen. Tiltakene skal ikke avhjelpe manglende kompetanse. Eksempler på tiltak ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...kvantitative og kvalitative data. Studien ble gjennomført for å kartlegge hvilke mål og ønsker personene som oppsøker hjelp for sin stamming selv har. Et eget kartleggingsskjema ble utviklet med den hensikt å ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...når de lærer å lese. Her er noen forutsetninger som miljøet rundt den hørselshemmede leseeleven må få på plass, og de opplevelsene og den kunnskapen som eleven må få tilgang til. Clay (2005) mener at målet ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  Vi er 6-7 logopeder som for en del år siden, tok initiativ til et ”regionalt afasilogoped-nettverk”. Det innebærer at vi, med ujevne mellomrom, møtes for å gi hverandre ”litt faglig påfyll og moralsk støtte” ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  Barn med synsvansker og ASF har en varierende synsfunksjon, kognitiv funksjon og grad av autisme, noe som gjør dem svært ulike. Kjennetegn Personale i barnehage og skole må ha kunnskap om vanskene for å kunne ...
 • Åpne apper og trykke på knapper

  12.09.2019 | Kapittel

  ...nyere, stryk langsomt opp fra bunnen av skjermen med en finger til du hører en popplyd og gli vider opp til andre poppelyd ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...og videoer får elevene bilder som konkretiserer begreper og fenomener. Dette kan støtte begrepsinnlæring og gi bedre faglig forståelse. På PC kan du ta skjermopptak med lyd, og å legge til egen tekst og ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden. Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir benyttet ...