Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 2353 treff.
 • Måltid

  07.09.2022 | Kapittel

  ...er det enda viktigere å kjenne på maten, og oppleve forskjell på spagettien som er glatt og tynn i motsetning til potetbiten som kan smuldre opp. For å få til en god situasjon under måltidet i barnehagen ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...større eller mindre grad til vanskar med å forstå det som blir sagt, og å kunne uttrykke seg munnleg og skriftleg. Dette fører ofte til at både du som har afasi og dei du snakkar med kan oppleve at samtalar ...
 • Er det noe galt med øynene?

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...hefte til foreldre som har barn med en synsnedsettelse eller annen funksjonsnedsettelse.  Her finner du en del nyttige betraktninger omkring reaksjoner, følelser og tanker hos foreldre som får et barn med ...
 • Sosial fungering med nettbrett og mobil

  06.01.2017 | Tema

  Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy ...
 • Auditive prosesseringsvansker (APD)

  01.03.2018 | Artikkel

  ...med å bearbeide hørselsinntrykk.  APD gir seg til kjenne som en lyttevanske. Den sameksisterer vanligvis med andre nevroutviklingsforstyrrelser, som dysleksi, språkvansker, autisme og oppmerksomhetsvansker ...
 • Berøringssansen

  17.03.2017 | Kapittel

  ...en av de første sansene som utvikles i fosterlivet. Den har betydning for alle spedbarn og småbarn. Berøringssansen omfatter alt vi oppfatter gjennom reseptorer i huden, slik som berøring, trykk, temperatur ...
 • Avtaler om samarbeid om tjenester

  05.10.2016 | Artikkel

  ...samarbeid om konkrete tjenester. Individtjenester er samarbeid som er rettet mot barn, elever og laget rundt dem. Systemtjenester er samarbeid som er rettet mot utdanningssektoren  Maler for avtaler om samarbeid ...
 • Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste

  06.06.2016 | Seksjon

  ...spesialpedagogiske tjenester.  Individtjenester er samarbeid som er rettet mot barn, elever og laget rundt dem. Systemtjenester er samarbeid som er rettet mot utdanningssektoren ...
 • Fysisk funksjonsnedsettelse

  03.12.2020 | Kapittel

  Elever som av fysiske årsaker ikke kan holde en bok kan lytte til teksten og få med seg innholdet. Bøkene som leveres av Statped og NLB kan brukes både med bryterstyring og øyestyring.
 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling ...