Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 2353 treff.
 • Rask tilgang til funksjoner som brukes ofte

  15.10.2021 | Kapittel

  Innstillinger-appen for å aktivere funksjonen. Noen funksjoner kan du legge til i Tilgjengelighetssnarvei, som du finner i menyen for Tilgjengelighet, og noen kan du legge til i Kontrollsenteret.
 • Fysiske plger som årsak til søvnvansker

  23.05.2018 | Kapittel

  Ulike medisinske årsaker som kan gi urolig søvn hos barn. Astma, allergier, eksem, øreproblematikk, smerte i rygg, nakke eller bekken, magesmerter, for kort tungebånd eller sure oppstøt (refluks) og epilepsi ...
 • Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

  04.09.2019 | Kapittel

  Mellomrom I JAWS kan du også bruke funksjonen Tekstanalyse. Den gir blant annet informasjon om mulige feil som flere påfølgende mellomrom og manglende begynnelse eller slutt på parenteser. Du finner mer informasjon ...
 • Avbildende tegn – Vanlige håndformer som erstattere

  01.02.2023 | Kapittel

  ...veldig vanlige som erstattere. Blant andre blir pekehånd ofte brukt som erstatter for en person som går. Samtidig kan pekehånden bli brukt som erstatter for mye annet. Andre håndformer som er vanlige erstattere ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  Barn som helt eller delvis mangler talespråk, og som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er i risiko for ikke å utvikle vennskap i samme grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...skolen til elever som brukte alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Studien tok utgangspunkt i følgende tre forskningsspørsmål: Hvilke typer aktiviteter samhandler elever som bruker ASK, og medelever ...
 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  ...spillet være en motiverende måte å styrke disse ferdighetene på. Dette kan blant annet gjelde elever som er flerspråklige, barn med forsinket språkutvikling eller elever med ulike utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  ...en måte å jobbe på som er lett overførbar til pasienten/eleven selv, og han eller hun vil ofte gjennomføre øvelsene også utenfor logopedtimene. Forslag til en gjennomføringsmåte som ivaretar de ulike aspektene ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  Statped mottok i 2017 «Oppdragsbrev Statped S 01-17 - Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde». Oppdraget bestod av seks deloppdrag, og hadde en samlet varighet på tre år. Fristene ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av å være for alene. Det blir også svært sårbart ...