Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 91 - 100 av 314 treff.

 • Microsoft Word

  04.09.2019 | Kapittel

  Deaktivere Navigasjonsrute Navigasjonsruten åpnes når kommandoen Søk (Ctrl+b) aktiveres. Den åpnes som standard til venstre i skjermbildet. Dersom navigasjonsruten er aktivert, lukkes den ikke etter at ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  Skolen må være særlig oppmerksom på faktorer som bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker) blending og motlys belysningsstyrke etterklangstid lys på tavle og lærer plassering ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  (Pritchard & Zahl, 2008). Her kan du lese om grunnleggende begreper om lesing leseretning fonetisk oppmerksomhet leseforståelse Grunnleggende begreper om lesing I barnehagen må hørselshemmete barn erfare hva ...
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

  15.06.2016 | Artikkel

  ...nøytrale/ensfargete klær.   Vær en god samtalepartner  Påkall barnets oppmerksomhet ved å si navnet først. Vent med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Snakk én om gangen. Visualiser innholdet ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...interesse for menneskelige lyder/språk Lager sjelden lyder for å få oppmerksomhet eller hjelp Mestrer ikke turtaking Mestrer ikke delt oppmerksomhet Manglende utveksling av gester og mimikk med omsorgspersonen ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesse for menneskelige lyder/språk Lager sjelden lyder for å få oppmerksomhet eller hjelp Mestrer ikke turtaking Mestrer ikke delt oppmerksomhet Manglende utveksling av gester og mimikk med omsorgspersonen ...
 • ULMIE 1

  27.03.2015 | Kapittel

  Statped akte tjïelke jïh stïeresne dïenesjevedtije sjïerepedagogeles dåarjoste tjïeltide jïh fylhkentjïeltide. Statped dïenesjh vadta dovne almetje- jïh systeemedaltesisnie, jïh gaajhkh tjïelth jïh fylhkentjïelth ...
 • Høykontrast

  09.02.2021 | Kapittel

  kan det være til hjelp å aktivere omvendt kontrast, det vil si lys tekst på mørk bakgrunn. Du aktiverer Høykontrast hurtigtasten Alt + venstre Shift + PrtScr. Merk at tastene må trykkes ned i oppgitt ...
 • Skjermleseren VoiceOver for iPhone og iPad

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen får du en kort introduksjon til skjermleseren VoiceOver. Når VoiceOver aktiveres, vil din iPhone eller iPad reagere på en annen måte. Da må du bruke flere fingerbevegelser for å gjøre ulike ...
 • Skjermleser

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kunstig tale. Personer som leser punktskrift, kan også lese teksten ved å koble på en leselist. I Norge anses leselist som et svært viktig verktøy for å gi blinde direkte tilgang til skriftkulturen. Skjermleseren ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!