Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 151 - 160 av 314 treff.

 • ZoomText

  02.09.2019 | Kapittel

  Du endrer innstillinger i ZoomText fra ZoomText verktøylinje. Du aktiverer verktøylinjen med Ctrl+Caps+u, og navigerer i den ved først å trykke Alt, og deretter Pil høyre/venstre eller bokstav som er understreket ...
 • Oppsett av forstørrelse

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen vil du lære hvor du aktiverer forstørrelse og hvordan du kan bruke forstørrelse på Android-telefon/nettbrett. Oppsett av forstørring intro Fingerbevegelser Trippeltrykk med én finger Gli ...
 • Laavenjostoe jïh latjkoeh

  01.01.2015 | Kapittel

  ...tjïelke laavenjasse- jïh dïedtejoekedimmiem gorredidh. Gosse Statped edtja aktem dïenesjem vedtedh, akte laavenjostoelatjkoe dorjesåvva Statpeden jïh tjïelten jallh fylhkentjïelten gaskem. Laavenjostoelatjkoeh ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell og lærarar kan hjelpe barnet med å rette positiv merksemd mot sin eigen tale ved å seie «Det forstod eg godt! Du sa det så tydeleg!».  Kommunikasjonen med ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...samhandling i ulike situasjonar.  Nokre gonger bruker barnet forskjellige strategiar for ikkje å få merksemd på høyrselsutfordringane sine. Dei kan vere meir opptatt av å vere som alle andre, og dei tar då ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet og bevissthet knyttet til muskelbruk og generelle muskelspenninger i taleapparat og kropp. Med ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  Elefanten som helhet ble helt ubegripelig for dem.  For et blindt barn er det komplisert å ha felles oppmerksomhet om noe utenfor seg selv. Foreldrenes og pedagogens evne til å utvide verden for det blinde barnet ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll. Poengskåre på 35 poeng eller mer kalles for ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...organiseres.  Pedagogens utfordring er å gå inn i leken som barnets øyne, gi støtte uten selv å ta oppmerksomhet fra samspillet mellom barna og være i fiksjonen gjennom å ha en rolle.  Kriterier for valg av ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...befolkningen med matematikkvansker. Dyskalkuli og matematikkvansker har fremdeles ikke fått samme oppmerksomhet som dysleksi. Dermed blir mange misforstått og får ikke den hjelp de trenger og har krav på. Dyskalkuli ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!