Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 201 - 210 av 314 treff.

 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...affektinntoning. 11a I neste video gjør jeg flere tegn som hun ikke ser. Jeg er ikke oppmerksom nok på hvor hun har synsoppmerksomheten sin. Dette er bevisstgjørende for meg å se. Jeg sier og gjør tegnet VONDT og ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...praksis. Funn fra intervjuer med fem elever og studenter, og tre fokusgrupper, viser at det er lite oppmerksomhet på vurdering for elevgruppen. De færreste får gjennomføre eksamen. Den praktiske gjennomføringen ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...på funksjoner og forhold som det kan være vanskelig å måle, kan være synsutholdenhet visuell oppmerksomhet opplevelsen av synsinntrykk  evne eller mulighet til å utnytte synet i praktiske sammenhenger ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og læring, og av hjernens modning.   Eksekutive funksjoner omfatter bl.a. evnen til å:  Styre oppmerksomhet  Planlegge og gjennomføre oppgaver  Forutse konsekvenser  Regulere adferd og følelsesuttrykk  ...
 • Hvordan bruker vi følelsesgenstander?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...en måte som gjør at barnet kjenner at begge to tar i den samtidig. Slik får de to også felles oppmerksomhet. Når den voksne snakker om følelsen og samtidig «ser» med fingrene sammen med barnet, blir dette ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og kontekst i barnehagen.  Kartleggingen omhandler barnets fungering på områdene konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet, aktivitetsnivå, språk og kommunikasjon og sosial kompetanse. Totalskåren vil indikere ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...omgivelsene, for eksempel hvordan foreldrene og lærerne har tolket dem (som «uvaner», «for å få oppmerksomhet», somatiske plager, eller liknende). Denne kartleggingen går ut på å intervjue foresatte og lærere ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...umiddelbart. Dette kalles ortografisk lesing. Ordavkodingen er nå automatisert og krever ikke lenger oppmerksomhet. Når barna kjenner igjen ord automatisk, kan de bruke fonologisk og ortografisk lesestrategi om ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...undervisningsvideoer og bruke omvendt undervisning som arbeidsmåte. For elever som strever med konsentrasjon og oppmerksomhet kan det å tilegne seg ny kunnskap hjemme i fred og ro være avgjørende. Muligheten for å se på ...
 • Sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...det har forståelse for hvorfor det er nødvendig. Barn og unge med ASF trenger ofte mer tid, ro, oppmerksomhet, støtte og trening for å tilegne seg og praktisere sosiale ferdigheter og utvikle sin sosiale ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!