Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asd asl
Du kan også søke etter: tematavler ast tale og lyttetrening

Viser 151 - 160 av 217 treff.

 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  PECS er ei form for Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) og er spesielt utvikla for personar i autismespekteret. The Picture Exchange Communication System (PECS) er ein kommunikasjonsmetode som ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler

  15.02.2022 | Kapittel

  Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK): ASK kan være aktuelt for barn med omfattende stemmevansker. Statped har en egen avdeling med spisskompetanse på ASK.
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...elser. Alternativ kommunikasjon Noen barn og unge med ASF trenger opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette kan være en hjelp for å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...for elevar frå språklege minoritetar § 2-16. Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) OPL kap 2 Kapittel 5. Spesialundervisning § 5-1. Rett til spesialundervisning ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...hørsel Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering tilgjengelig for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon Alternative betjeningsløsninger Hvordan tilrettelegge og gjøre programmering ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...ved bruk av blant annet alternativ og supplerende kommunikasjon. (Regjeringens nettsider). Hvordan personen kommuniserer hvis de verken har talespråk eller en funksjonell ASK-løsning. Det finnes flere systematiske ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...kommunisere på andre måter i spill. Dette gjelder blant annet elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere.   I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig gjennom chat. Dette gjør at elevene kan samhandle ...
 • Hvordan utvikle et språkmiljø

  10.09.2019 | Artikkel

  Hvordan kan vi bygge et godt og utviklende språkmiljø for en person med behov for ASK? Med utgangspunkt i personens familie og andre nærpersoner og betydning disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...gïelemaadtoem utnieh goh nöörjen jallh saemien. Statped alternatijve jïh lissie govlesadteminie barka (daaroen ASK). Daate lea govlesadtemevuekieh mah dåarjedieh jallh sijjeste båetieh sïejhme soptsestimmie, jïh lea ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!