Til hovedinnhold
Viser 991–1000 av 1747 treff.
 • Å gjøre det uforståelige forståelig

  06.07.2016 | Bok/hefte

  Torgerstuen) av heftet er lærere på Skådalen skole for døvblindfødte, og de deler her egne erfaringer om bruk av dataprogrammet Sarepta i undervisningen. Heftet tar for seg hvordan Sareptaprogrammet kan gi elevene ...
 • Tegnordbok apper

  21.06.2016 | App

  ...nettet, og den kan derfor bare brukes hvis du har nettforbindelse. Tegnordbok MINI for iOS Denne appen inneholder 1000 tegn. Tegnene lastes ned på appen, slik at du kan bruke den uten nettforbindelse.  
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsspråk etter helt bestemte regler. Følges ikke reglene, vil ikke koden fungere. Tekstprogrammering brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere ...
 • Literacy på hjemmebane

  07.06.2023 | Kapittel

  ...et alfabet i kommunikasjonsmiddelet – og bruk dette til å skrive med (når det er et ord du ikke finner så kan du skrive det). ASK og Literacy Du kan modellere bruk av ASK mens du leser. Du kan finne ord ...
 • – Hva gjør du om barnet er født med leppe-kjeve-ganespalte?

  08.03.2024 | Artikkel

  ...de lages på samme sted i munnhulen, men på ulike måter, sier Hide. Skap trygghet Hun anbefaler å bruke tid på å skape en trygg relasjon til barnet. Det kan oppleves sårt og vanskelig for barnet når språklyden ...
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  Stå i nærheten av eleven. Vær kort og presis i språket. Bruk faste navn på kjente øvelser. Si navnet til den du henvender deg til. Bruk beskrivende språk. Si «Jeg legger hoppetauet på matta ved ribbeveggen» ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...høreteknisk utstyr hvor lenge det har vært i bruk barnets utbytte av det. Motivasjon avhengig av tilgang til talespråk Det er vesentlig å huske at ingen vil bruke et språk som ikke er funksjonelt for dem.
 • Innledning

  15.05.2024 | Kapittel

  ...bøker, de som er laget spesielt til det enkelte barn. En personlig bok er laget til barnet som skal bruke boken, basert på tidligere erfaringer som barnet har. Vi har tatt utgangspunkt i at en nær voksen ...
 • Digitale tankekart som visuell støtte

  27.01.2016 | Video

  På Mo ungdomskole i Mo i Rana brukes digitale tankekart til å strukturere fagstoffet og som visuell støtte i undervisningen. Med digitale tankekart som Inspiration Maps, kan fagstoff struktureres ved hjelp ...
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  Digital versjon av observasjonsskjema ALLE MED til bruk i barnehagene. Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre ...