Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 1703 treff.
 • Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

  15.03.2022 | Veileder

  ...er ofte ikke tilstrekkelig for kontakt og kommunikasjon og bruk av taktile strategier blir derfor viktig. Her kan du lese om hvordan du kan bruke kroppen som redskap i samspill og kommunikasjon med barn ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  Vær nær Samtalepartnerens rolle Tenk totalkommunikasjon – vi drar nytte av alle sanser Bruk samme språkkode Bruk tydelig stemme Ikke rop – det gir dårlig taleoppfattelse Vis interesse for innholdet i det ...
 • Book Creator fremmer felles aktivitet og opplevelser

  27.01.2016 | Video

  ...barnehage i Trondheim har de gjort seg nyttige erfaringer med appen Book Creator i arbeidet med Åse. Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, samspill og inkludering med de andre ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  ...utredning av synsfunksjon hos barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker. Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse. Å utrede barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig ...
 • Synstap og berøring

  17.03.2017 | Veileder

  Råd om hvordan berøring kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn. Berøring er den første formen for kommunikasjon mellom barn og foreldre. Berøringssansen har særlig stor betydning for barn med ...
 • Ledsagerteknikker

  08.08.2023 | Kapittel

  ...mange sammenhenger kan en elev som har nedsatt syn, ha nytte av en ledsager. Det er særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes trygt ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eleven godt – elevens interesser, gjerne svake og sterke sider og hva slags språklig uttrykk eleven bruker.  Det er viktig at det skapes en trygg testsituasjon.  Kartlegginga gir en viktig del av grunnlaget ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...programmeringen. Blokkene er fargekodet ut fra ulike kategorier og merket med en kort skriftlig forklaring. Bruker du tekstbasert programmering får du god støtte til å utføre oppgaver gjennom forslag til kommandoer ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...formelle lese- og skriveopplæring. I denne tidlige/emergent perioden: bygges språkferdigheter (som de har bruk for senere for å forstå og produsere skrevet tekst) begynner de å se sammenhengen mellom tale og skrift ...