Til hovedinnhold
Viser 1021–1030 av 1703 treff.
 • Brikker til taktile symboler

  19.10.2021 | Konkret materiell

  20 brikker til taktile symboler à 7,3 x 7,3 cm Brikkene kan brukes som underlag for taktile symboler. Taktile symboler brukes f.eks. på dagsplaner, aktivitetsplaner, valgplater og som kommunikasjonssymboler ...
 • Lytteforhold

  06.05.2021 | Kapittel

  Legg ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både aktiviteter og måltid. Bruk ensfargete tepper eller matter til for eksempel aktiviteter på gulvet. Sett filtknotter, tennisballer ...
 • Erher.no – ressurs for hørselshemmede

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...på trinn og fag.  Noe materiell i grunnopplæringen er utviklet før Kunnskapsløftet (LK20), men kan brukes for å nå læringsmål i gjeldende læreplaner.  Statped ...
 • Syng med tegn: Gynge, gynge, lille venn

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Boken "Gynge, gynge lille venn" viser hvordan man ved bruk av tegnsatte sanger, rim og regler kan bidra til å stimulere områder som er av grunnleggende betydning for barns språkutvikling. Laster du ned ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge ...
 • Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

  20.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  Dette anamneseskjemaet er beregnet til bruk for logopeder som skal intervjue foreldre til barn som stammer. Skjemaet er hentet fra Practical Intervention for Early Childhood stammering, Palin PCI Approach ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  Verktøy for barnehager til bruk i foreldresamtaler for å få kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.   Å uttrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk. Kartleggingsverktøyene kan være til nytte for alle som ...
 • Solsystemet

  26.09.2018 | Nettressurs

  ...planeter, asteroider og kometer, alle med en varighet på mellom 5-8 minutter. I filmene blir det tatt i bruk animasjoner, konkreter og innslag av humor når fakta om de ulike planetene presenteres. På reisen ...
 • Selvstendig mestring av hverdagen

  20.10.2023 | Artikkel

  ...opplæringsloven kapittel 4A (lovdata).  I hver kommune er det ansatt en synskontakt. De gir veiledning i bruk av enkle synshjelpemidler og kan bistå med kontakt til voksenopplæring via PPT.