Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1041 - 1050 av 1566 treff.

 • Dagligliv

  03.11.2016 | App

  ...favorittord, 10 ord eller 50 ord. Resultatet blir automatisk registrert. Få oversikt over endringer hos brukeren av appen: Fokuser på endringer som skjer i en spesifikk tidsperiode eller på en spesifikk test Appen ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg har blitt vist i flere studier. Denne ...
 • JAWS programvindu

  04.09.2019 | Kapittel

  ...vises på vanlig måte når du har krysset av for denne innstillingen. I dette tilfellet slipper altså brukeren å minimere JAWS-vinduet. Ligger JAWS i systemstatusfeltet, kalles programvinduet for JAWS hurtigmeny ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Bør være oppmerksomme på barn med forsinket språkutvikling Språk er et verktøy som vi mennesker bruker for å forklare og forstå egne følelser, erfaringer og atferd.  Språk er også nært knyttet til barns ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning hos barnet med kjente rim og regler som ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert i nyere forskning på multimedielæring som bruker teori om kognitiv belastning (CLT - Cognitive Load Theory) som viktigste teoretiske rammeverk. Denne ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...lettere igjen gjenstander når få ting blir presentert samtidig   Langsom visuell reaksjon ved at barnet bruker tid på å rette blikket mot noe og holde blikket på det  Mer oppmerksom mot enkelte deler av synsfeltet   ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert i nyere forskning på multimedielæring som bruker teori om kognitiv belastning (CLT - Cognitive Load Theory) som viktigste teoretiske rammeverk. Denne ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...drømmer, bekrefter følelser og ser på barnet/eleven med positive briller. De skaper gode følelser, bruker humor på en vennlig måte og bidrar til god stemning. De overnevnte avsnittene beskriver relasjoner ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...og å få grunnskoleopplæring eller annet opplæringstilbud. I kommunikasjon med døve innvandrere som bruker et annet tegnspråk enn norsk, benyttes ofte mellomtolk i tillegg til andre tolker. God opplæring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!