Til hovedinnhold
Viser 1061–1070 av 1567 treff.
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ordene: I denne øvelsen skal du lytte til ord og huske rekkefølgen ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...tilgjengelig taktilt. Det vil si at barnet/eleven innhenter informasjon gjennom å kjenne på symbolene eller bruke punktskrift. Flere vansker i kombinasjon Barn og elever med ASF kan ha små eller store synsvansker ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  ...matematikksenteret.no Bruk vanlig emballasje som modeller for romfigurer, eller kjøp romfigurer til å brette ut fra læremiddelfirmaer. Figurer for blinde bør være ganske stive slik at vi kan bruke dem uten å ødelegge ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  For noen hørselshemmede elever er norsk tegnspråk det språket som brukes for å snakke om språk; for å diskutere, sammenligne og forklare. I den tidlige leseopplæringen vil bimodalt tospråklige elever koble ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...barn som treng ASK. Dette kan lærast, og vi trur at bruk av God ASK er ein måte å lære det på. For at barn skal lære å bruke ASK, må dei vaksne også bruke det. Det krev både kunnskap, øving og rettleiing ...
 • Mobilitetsopplæring

  09.06.2016 | Artikkel

  ...skal orientere seg og forflytte seg. Noen har nytte av å bruke mobilitetshjelpemidler som hvit stokk eller markeringsstokk. Mange ganger er det naturlig å bruke ledsager under forflytning. Fysisk tilrettelegging ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  Dra bokstaver til et forhåndsdefinert slippområde ved aktuelle bokstavtegn. Skrive norske ord med bruk av tastatur. Avlese og gjengi tegnet som avspilles. Samtale om innholdet som presenteres med tegn ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming brukes to eller fire høyttalere. Avstanden må ikke være for lang fra høyttaler til elevene som skal lytte ...
 • Eventyret om Pannekaka, av Asbjørnsen og Moe

  12.09.2022 | Nettressurs

  ...talltegn og tall illustrasjoner til nedlastning til bruk i eget undervisningsopplegg Se veiledningen i læremidlet for informasjon om pedagogisk bruk. Kompetansemål det henvises til i læremidlet er: Fra ...
 • I voksen alder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...tilrettelegging kan være å få notat fra forelesere ha pensumlitteratur som lydbøker bruke digitale lærebøker bruke studentassistent bruke PC med egnet stavekontroll og talesyntese få utvidet tid på eksamen ha muntlig ...